A rel de l’observació de fins a tres exemplars de Tortuga mediterrània (Testudo h. hermanni) a la Vall de Bovera (comarca de les Garrigues, Lleida) procedents de la població reintroduïda al Parc Natural de la Serra del Montsant, l’Associació TRENCA va proposar al CRARC (Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya) la possibilitat de consolidar aquesta incipient població. L’existència de finques de propietat de TRENCA així com d’altres amb acords de custòdia del territori, a més de la idoneïtat de l’hàbitat, va facilitar que s’engegués el Projecte de Reintroducció de la Tortuga Mediterrània a les Garrigues l’any 2016.

A tota la penínusla Ibèrica, la Tortuga mediterrània només conserva poblacions a Catalunya, ja siguin naturals (P.N. de l’Albera) o fruit de reintroduccions (P.N. del Garraf, P.N. del Delta de l’Ebre i P.N. de la Serra del Montsant i de Llaberia). Es calcula que a Catalunya poden existir en llibertat 8.500 exemplars, molts menys que en captivitat i una xifra alarmantment baixa.

Després de condicionar les finques, reforçant el vallat existent col·locant al llarg de tot el perímetre per evitar que surtin els exemplars adults, al juny de 2016 es va fer el primer alliberament (52 exs.), al setembre de 2017 el segon (30 exs.) i al novembre de 2018 el tercer (30 exs.), sumant un total de 112 tortugues.

Gràcies al seguiment periòdic efectuat per part dels tècnics de TRENCA, s’ha detectat una supervivència mínima del 40,4%, després del primer any en llibertat.

A més, també s’ha confirmat la reproducció, tant al 2016 com al 2017, fet que posa de manifest la idoneïtat de la zona per acollir una població viable de l’espècie.

Els alliberaments s’aprofiten per realitzar educació ambiental i concienciació a nens i adults, molts d’ells procedents dels pobles del voltant, fet de vital importància per a l’èxit del projecte.

With the collaboration of: