En el mes europeo de acción por un sistema alimentario verde y justo, nos unimos a Por Otra PAC, la coalició que busca aconseguir una nova Política Agrària Comuna que sigui justa per als qui treballen el camp, respectuosa amb la natura i saludable per a les persones. La nostra tasca ha estat sempre lligada a la defensa i conservació dels paisatges agraris tradicionals i tota la vida que acullen, com els secans o els olivars de muntanya, i la PAC és una eina crucial per a avançar cap a un model agrari sostenible.

La coalició Por Otra PAC va néixer per a influir en el disseny de la nova PAC que entra en vigor en 2021. És una política fonamental per a la societat i el territori: rep la major part del pressupost públic de la Unió Europea (60.000 milions d’euros a l’any en l’anterior període), i determina com treballen agricultors i ramaders i quins aliments arriben als nostres plats.

La coalició aglutina a ramaders i ramaderes extensives, representants de la producció ecològica, ONG ambientals i de desenvolupament rural, i experts en nutrició i consum, entre altres, per a aconseguir que la nova PAC sigui promotora d’una transició agroecològica cap a sistemes agroalimentaris sostenibles, justos, responsables i sans.

La rica biodiversitat lligada als paisatges agraris tradicionals està sofrint un declivi dramàtic al Mediterrani. Segons l’Informe d’aplicació de les directives Hàbitats i Ocells a Catalunya per al període 2013- 2018 de la Generalitat, els hàbitats d’ambients agrícoles, prats i matolls són els més amenaçats, perquè més del 35% està retrocedint. Això es deu a dos factors combinats: d’una banda, a l’abandó rural i de les pràctiques tradicionals; per un altre, a la dràstica intensificació de l’agricultura, que empobreix i homogeniza els camps, arraconant tot rastre de natura i vida salvatge. En aquest procés, hi ha pocs factors tan importants i decisius com la Política Agrària Comuna.

Des de Trenca ens unim a la coalició Por Otra PAC com a entitat conservacionista que defensa un camp ple de vida, però també com a productors: treballem activament per la transició agroecològica, a través de la recuperació d’olivars de muntanya a Les Garrigues on neix el nostre oli ecològic ‘Salvatge’. Aquests olivars, un tresor natural i cultural del Mediterrani, són un exemple d’aquests paisatges agraris tradicionals marginats fins ara per les polítiques agràries. Necessitem una agricultura que cuidi la vida, i una PAC que la promogui.