La zona garriguenca situada al sud de la comarca de Les Garrigues, a la província de Lleida, forma part de la depressió de l’Ebre. Es caracteritza per una climatologia rigorosa: poca precipitació i temperatures molt contrastades. Aquestes condicions, sumades a l’activitat agrícola i ramadera, han configurat un ambient diferenciat dins de l’ecosistema mediterrani.

Les Garrigues és considerada una de les comarques més deprimides de Catalunya. Això vol dir que té una forta necessitat d’actuacions que n’estimulin l’economia (agrícoles, ramaderes, culturals, comercials…), que afavoreixin la integració de les persones al territori i alhora la preservació dels seus valors patrimonials. És en aquest espai i en aquesta direcció que ha sorgit la iniciativa de l’associació Trenca.

Paisatge característic de Les Garrigues: oliverars, zones de matoll i terrenys forestals. © Jordi Juanós

Cabana de pedra seca restaurada i oliverar recuperat a una finca gestionada per Trenca. © Jordi Bas

Els fonaments dels projecte són portar a terme una activitat agrícola que sigui:

 • Econòmicament rendible: obtenció d’un producte d’alta qualitat i venda de proximitat evitant intermediaris.
 • Ambientalment sostenible: amb producció ecològica i actuacions de millora de fauna i hàbitats.
 • Respectuosa amb el patrimoni cultural i paisatgístic del territori: amb la recuperació d’elements patrimonials i millores paisatgístiques.

Per engegar el projecte, Trenca ha comprat una finca agrícola de poc més de 4 ha al municipi de Bovera, i ha començat a signar acords de custòdia del territori amb propietaris de finques del voltant. Aquesta zona es va escollir per ser representativa de l’ecosistema mediterrani garriguenc. És constituïda per un oliverar, distribuït en feixes fetes amb rastells de pedra seca, envoltat per comunitats arbòries i herbàcies associades al bosc mediterrani.

Un aspecte important del projecte és implicar en la conservació d’aquest espai, mitjançant la participació directa, a tots els agents presents: agricultors, ramaders, cooperatives, empresaris, societats de caçadors…, així com les institucions locals, comarcals, provincials i autonòmiques. La finalitat és dur a terme un treball transversal.

Pagesos de la zona collint l’oliva, per tot seguit premsar-la en fred per fer l’oli Salvatge

Presentació de l’embalatge i de l’ampolla de Salvatge, oli de les reserves de fauna, la marca comercial que ha llançat al mercat la nostra associació

Actuacions dutes a terme:

Patrimoni agrari:
 • Recuperació d’oliverars centenaris que ara tornen a produir mitjançant agricultura ecològica.
 • Engegada i potenciació de projectes de producció ecològica, agrícola o animal.
Patrimoni paisatgístic:
 • Conservació i potenciació de la vegetació autòctona.
 • Prevenció d’incendis forestals (neteges, clares, podes).
Patrimoni natural:
 • Col·locació de caixes-niu i d’instal·lacions per a l’alliberament d’ocells fringíl·lids.
 • Recuperació d’antics abeuredors i creació de petites basses per garantir punts d’aigua per a ocells i mamífers i llocs de reproducció per a amfibis i invertebrats.
 • Reserva genètica i cria en semi-llibertat de la tortuga mediterrànea (Testudo hermanni hermanni), com a suport al projecte de reintroducció de la espècie a Catalunya.
Patrimoni cultural:
 • Restauració de cabanes, aljubs, murs i rastells de pedra seca.
 • Foment de la cultura de l’aprofitament de l’aigua de pluja.

Murs, rastells i aljubs de pedra seca restaurats amb el project. © Trenca

Per al cultiu d’oliveres mitjançant agricultura ecològica no es fa servir cap abonament mineral ni cap tractament amb productes que no estiguin permesos pel CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica).

El producte final es comercialitza amb la marca Salvatge. Oli de les reserves de fauna.

Visita la nostra botiga

Cal destacar que els beneficis de la venda de l’oli es destinen a l’ampliació de terrenys de custòdia i a actuacions ambientals i de recuperació de les finques.

La ramaderia asinal rústica controla les males herbes i són una font d’adob ecològic per a les finques. © Trenca

Amb aquest projecte, per una banda, volem demostrar que es pot realitzar una activitat econòmica amb productes ecològics no només amb el valor que comporten per a la salut humana, sinó també amb un altre valor afegit: la preservació del patrimoni agrari, paisatgístic, natural i cultural que va lligada a aquest projecte. Per altra banda volem que tota aquesta activitat, directament o indirectament, representi un estímul econòmic per a la comarca.

Puput i eriçó, dues espècies característiques de la fauna de la zona. © Jordi Bas

Hi col·laboren: