La divulgació i conscienciació mediambientals són a Trenca objectius primordials. El coneixement, la valoració i l’estima són necessaris per aconseguir una societat respectuosa envers el medi ambient, preocupada per fer-ne un ús responsable i per la seva conservació. És per això que d’ençà de la creació de l’entitat (1998), hem elaborat una gran quantitat de material divulgatiu, hem fet moltes activitats i hem engegat diferents projectes en la línia de l’educació i sensibilització ambiental.

Actualment a Trenca es porten a terme tasques de divulgació i sensibilització, fonamentalment a través de l’edició i difusió de materials educatius, xerrades a escoles i universitats, difusió de projectes i iniciatives de l’associació en mitjans de comunicació i participació en actes diversos (fires, jornades).

També organitzem actes o activitats amb participació ciutadana. Per exemple, el dia 1 de setembre, per celebrar la Diada Internacional dels Voltors, fem una convocatòria pública per trobar-nos al PAS per a rapinyaires necròfags que Trenca té situat a Isona i Conca Dellà. Aquest dia tothom pot gaudir de l’espectacle que és un festí de carronya on participen corbs, milans negres i reials, voltors comuns, voltors negres i aufranys (i amb una mica de sort, algun trencalòs).

Entre 2010 i 2013 més de 1400 alumnes han escoltat alguna de les nostres xerrades. A tots ells sempre se’ls ha regalat materials divulgatius, com ara carpetes, pòsters, llibretes, contes, etc.

Si ets professor/a i estàs interessat en que fem alguna xerrada sobre els nostres projectes de conservació/desenvolupament sostenible a la teva escola o a la universitat, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres:

info@trenca.org