El projecte Oliveres Monumentals per la biodiversitat, és un projecte de bioeconomia, dinamització socioeconòmica i conservació de la biodiversitat i del patrimoni cultural dels oliverars monumentals de les Terres de l’Ebre i dels oliverars vells a la comarca de les Garrigues.

Va ser aprovat per la resolució del 30 de juny del 2022, per la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), amb una durada de 3 anys, fins al 2025 i amb una quantitat atorgada de prop d’un milió trescents-mil euros dels fons Next Generation.

Les entitats executores del projecte son:

El projecte compta amb el suport de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) com a entitat del comitè científic del projecte.

S’ha iniciat converses amb la Diputació de Tarragona i la Diputació de Lleida per tal de d’arribar a un acord de col·laboració i amb els ajuntaments del territori on es desenvolupa el projecte a les Terres de l’Ebre i a les Garrigues la Granadella i Bovera.

Objectius principals del projecte:

 1. Posar en producció finques amb oliveres monumentals de forma ecològica i sostenible, convertint-ne el cultiu en un factor essencial per a l’impuls socioeconòmic de les zones rurals.
 2. Establir la signatura d’acords de custòdia en diverses finques i la seva delimitació.
 3. Comercialitzar l’oli d’oliva ecològic amb el valor afegit de la millora de la biodiversitat i la conservació del patrimoni cultural i històric.
 4. Generar biodiversitat a les finques d’oliverars monumentals mitjançant la creació de sistemes per potenciar la fauna i la flora característica de l’ecosistema mediterrani i contribuir a protegir espècies d’alt valor ecològic.
 5. Conservar i recuperar el patrimoni cultural i històric associat als oliverars monumentals. Generar productes alternatius que ajudin a lasostenibilitat del projecte.
 6. Implicar tots els agents possibles del territori en la conservació d’aquests espais: pagesos, ramaders, cooperatives, empresaris, societats de caçadors… Així com institucions locals, comarcals i provincials, per aconseguir una coordinació transversal.
 7. Promoure la difusió i el turisme sostenible i respectuós, així com l’educació ambiental vinculada als oliverars monumentals.

Principals accions a realitzar:

 • Estudi i anàlisi de l’estat actual de conservació de la biodiversitat de les finques
 • Elaboració d’un pla de gestió i actuació de les finques
 • Adequació i recuperació agrícola de finques
 • Explotació agrària sostenible
 • Producció, comercialització, màrqueting i venda de l’oli com a suport econòmic del projecte
 • Gestió ramadera de les finques
 • Actuacions de millora de biodiversitat
 • Actuacions de recuperació del patrimoni cultural
 • Validació i seguiment del model
 • Creació de materials per a agricultors “manual de bones pràctiques”
 • Elaboració d’itineraris ecoturístics
 • Edició de material didàctic d’educació ambiental
 • Pla de comunicació

Des del començament del projecte s’han executat les primeres activitats d’informació coordinació entre les entitats, institucions i tasques agrícoles de millora i ambientals per afavorir la biodiversitat.

Principals accions realitzades des de l’inici del projecte:

Des del juliol del 2022 hem estat realitzat tasques de millora estructural esporgues i eliminació de rebrots a les finques de les oliveres que havien estat abandonades durant uns 30 anys a la zona de la Granadella, afavorint la seva regeneració.

 • 26/10/2022 El tècnic de l’IRTA de Lleida Joan Girona va visitar les finques de la Granadella i Bovera, per recopilar dades i poder elaborar propostes pels informes de seguiment.
 • 16/08/22 El GEPEC-EdC organitza una jornada de construcció de caixes nius per ratpenats als oliverars monumentals de les Terres de l’Ebre, per tal de millorar la biodiversitat.
 • 25/08/22 Es realitza un cens de Tortugues a la Reserva genètica de Bovera de Trenca per tal de conèixer l’evolució de l’espècie.
 • 14/09/22 Realitzem diverses accions d’impuls del projecte de “Reserva d’Oliverars Monumentals de les Terres de l’Ebre”.
 • 03/10/22 Campanya de promoció de l’Oli Salvatge de Trenca.
 • 06/10/2022 Promoció de l’oli Salvatge a la Festa Major del Castell del Remei.
 • 21/10/22 Projecte de seguiment de les tortugues a les Finques de Trenca.
 • 07/11/2022 Participació amb la cooperativa Degustus (Cooperativa de la Granadella), al Fòrum Gastronòmic de Barcelona per donar a conèixer el nostre Oli Salvatge de Trenca.
 • 15/11/2022 Alliberament de 33 tortugues mediterrànies a la reserva genètica de Trenca dins del projecte de la millora de la biodiversitat.
 • 20/11/2022 Trobada per donar a conèixer el projecte. A les finques situades a la Vall major de la Granadella, congestionades per IPCENA-EdC. La jornada va servir per donar a conèixer el projecte. També, es van fer activitats de collita d’olives col·lectiva social, coneixement de les varietats antigues, descoberta de la biodiversitat i del patrimoni arquitectònic rural.
 • 26/11/2022 Celebració del dia mundial de les oliveres i promoció del projecte.
 • 15/01/23 Reportatge de Hule y Mantel sobre AOVE Salvatge i tot el projecte associat.
 • 29/01/23 Promoció de l’oli Salvatge a la fira de l’oli d’Ullastrell.
 • 15/03/2023 El GEPEC-EdC firma un nou acord de custòdia en el marc dels oliverars monumentals dins del projecte.
 • Durant els mesos d’abril a setembre de 2023 – S’ha dut a terme a la finca de Trenca a la Vall Major de Bovera, el cens anual de tortuga mediterrània (Testudo hermanni) amb l’ajut de les nostres companyes canines específicament formades per aquesta tasca.
 • 10-11/05/2023 Visita a la Reserva dels Oliverars Monumentals de les Terres de l’Ebre i treball de coordinació entre les entitats.
 • Primera quinzena de maig – S’han realitzat activitats de desbrossat i esporga de les oliveres per tal de recuperar les finques abandonades des de fa més de 30 anys a la Vall Major de La Granadella.

A les finques de les Reserva dels Oliverars Monumentals de les Terres de l’Ebre també s’ha extret un gran volum de biomassa que recobria les oliveres i impedia l’accés al tronc, necessari per a les feines de poda i recuperació de les oliveres. També s’han aclarit més de 85 exemplars.

 • 13/05/2023 Organització d’una jornada de voluntariat per aprendre a fer i restaurar diferents marges de pedra seca de les finques de la Reserva dels Oliverars Monumentals de les Terres de l’Ebre.
 • Durant la primavera s’han fet diferents seguiments d’espècies:

S’ha realitzat el primer control de micromamífers a les diferents finques gestionades per l’Associació Trenca. Aquests controls ens fan tenir una visió més clara de la fauna que habita aquestes finques que es treballen en ecològic.

S’ha col·locat un aparell d’Audiomoth, s’ha pogut enregistrar el primer seguiment de quiròpters a la finca de Trenca a la Val Major de Bovera, els àudios enregistrats ens aportan una idea de les diferents espècies de ratpenats que hi son presents a la Vall Major de Bovera.

També s’ha fet el seguiment de ratpenats a la Reserva dels Oliverars Monumentals de les Terres de l’Ebre per tal de conèixer l’estat de l’espècie.

Tant a la primavera com a la tardor, s’han fet seguiments d’amfibis a les basses ubicades a diferents punts de les diverses finques gestionades per Trenca a la Vall Major de Bovera.

A la reserva dels Oliverars Monumentals de les Terres de l’Ebre també s’han esata fent seguiments de diferents espècies d’ocells, amfibis i pol·linitzadors.

 • 15/05/2023 – Enviament a la premsa del comunicat explicant i presentant el projecte.
 • 29/06/2023 – Visita a la finca del projecte situada a l’Aragó per part d’un tècnic de l’IRTA i membres de les entitats del projecte, per conèixer el seu estat i avaluar les tasques a realitzar.
 • 29/06/2023 – Publicació del vídeo Jota sota l’olivera, que vol ser un mini-projecte enfocat a les escoles que combini la protecció del paisatge (oliverars monumentals) i la cultura (jota).
 • 01/08/23 – Visita del tècnic de l’IRTA Joan Girona, a les finques de la Granadella i Bovera per conèixer diferents paràmetres de resposta de les oliveres davant el període climàtic advers estival, agreujat pel canvi climàtic.
 • Durant el mes d’agost – Construcció de basses a la Finca Bassa del Coll d’Ulldecona com a refugi per amfibis, o altres espècies que hi puguis acudir a beure.
 • 25/08/23 – Trobada de coordinació de les entitats i visita de les finques de Bovera i la Granadella a les Garrigues.
 • Durant el mes d’agost Conservació de patrimoni- La reparació i conservació de marges, murs i demes elements arquitectònics de pedra seca, es una de les branques contemplades dins del projecte de Bioeconomia a la Vall Major de Bovera.
 • 22-24/09/2023 Presentació del projecte a la fira Birding Fest del Delta de l’Ebre.

Antecedents dels projectes

Un dels objectius és apostar per la bioeconomia alhora d’oferir productes alimentaris aprofitats d’unes finques naturalitzades i ambientalment gestionades, amb el màxim respecte per la conservació del paisatge i la biodiversitat així com l’arquitectura popular.

Projecte Oli Salvatge de Trenca

Fa uns 10 anys la marca d’oli Salvatge de les finques de la Vall Major de Bovera, gestionades per l’Associació Trenca i que ara s’impulsa encara més amb l’interès de reforçar el projecte i crear noves marques.

Projecte tortuga mediterrània

Des del 2015 a les finques d’oliveres de la vall Major de Bovera, l’associació Trenca amb el suport del Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC) està portant a terme la recuperació d’una espècie que va arribar a estar quasi extingida, la tortuga mediterrània. En l’actualitat, el projecte està sent un èxit i ara cal ampliar la proposta a la resta de finques del projecte, per tal de complir el nostre objectiu de millorar la biodiversitat.

Hi col·laboren:

Projecte finançat per la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica i el Reto Demográfico (MITECO) a través dels fons Next Generation (resolució del 30 de juny del 2022).