La temporada de cria de 2017 ha estat   per a la Trenca, sense dubte, la millor dels últims 10 anys pel que fa a nombre d’individus: un mínim de 19 exemplars  han estat detectats a Lleida, l’últim nucli de cria a tota la península Ibèrica.

D’aquests, 17 són exemplars alliberats en el marc del projecte de Conservació de la Trenca (14 de 2016, dos de 2015 i un de 2014). Les altres dues trenques són exemplars nascuts en llibertat a la zona, una el 2011 i l’altra el 2016. La taxa de retorn de trenques alliberades l’any anterior ha estat, per tant, una de les més altes des de que començaren els alliberaments el 2009, amb un 11,7% (n=128), més elevada que la mitjana global (8,4%; n=394). A més, s’han observat quatre trenques en altres punts de Catalunya durant la primavera-estiu de 2017 (Baix Empordà, Montsià, Alt Urgell i Maresme) al menys dues sense anelles i amb tota seguretat individus migradors d’altres poblacions europees.

Pollet i mascle adult. © C.Clemente/Trenca

Degut al fort biaix del sex ratio a favor dels mascles (13 vs. 6) s’han format sis parelles reproductores. Hauríem de tirar enrera fins el 2007 per trobar un nombre més alt de parelles. La suma de factors ambientals extrems (tempestes) més possibles depredacions d’adults i polls ha provocat que la taxa de vol hagi estat molt baixa, només d’1,3 polls/parella amb envol (n=4 polls).

Una altra fita és la recuperació de l’antic nucli de cria d’Artesa-Castelldans, als voltants del Canal d’Urgell. Una de les sis parelles s’ha instal.lat no gaire lluny d’on criaren les últimes parelles d’aquest nucli el 2009. Ambdós components de la parella van ser alliberats a Alfés el 2016.

Pujada al niu amb grua i pollets ja anellat i retornats al seu niu. ©J.Guerra/Trenca

Els alliberaments de polls nascuts al Centre de Cria de la Trenca a Vallcalent ha estat però, més baix que els últims dos anys, amb un total de 77 polls en dos punts: la finca de Torreribera i la timoneda d’Alfés, ambdós espais sota la protecció de la Xarxa Natura 2000 i amb acords de custòdia signats entre els propietaris i l’associació TRENCA. Des de l’inici dels alliberaments el 2009 s’han alliberat un total de 470 polls de Trenca, dels quals han tornat un mínim de 33 individus (8,4%, n=394).

Per tercer any consecutiu s’han marcat trenques amb geolocalitzadors amb l’objectiu d’estudiar-ne la migració i conèxier les possibes causes del declivi fora del nostre territori. S’han equipat 18 trenques (6 adults i 12 polls). Pel que fa als individus marcats en anys anteriors, només ha tornat un adult amb geolocalitzador que no ha estat possible recapturar.

Adult i pollet marcats amb geolocalitzador. ©M.Gálvez/Trenca

L’Associació TRENCA porta uns quants anys treballant en la conservació de l’espècie a través de la protecció de les últimes parelles i la conservació de les zones de cria, així com el reforç poblacional mitjançant un ambiciós programa de cria en captivitat i del posterior alliberament de polls. Aquest treball s’està realitzant gràcies al recolzament del Centre de Recuperació i Cria en Captivitat de Vallcalent (Lleida), gestionat per la Generalitat de Catalunya, i amb l’ajuda econòmica de la Fundación Biodiversidad, de la Generalitat de Catalunya i del Zoo de Barcelona. WWF col·labora amb l’assessorament tècnic, la recerca de finançament i en la difusió de les fites del projecte de conservació de la Trenca.