Nascuda el 2005 Perla ha estat la nostra femella més apreciada dins la colònia pre-Pirinenca catalana. És una de les primeres femelles que es van alliberar el 2007 (a l’inici del projecte de reintroducció del voltor negre als Pirineus) y ha aconseguit tirar endavant  4 polls volats!

Perla en un dels Punts d’Alimentació Suplementària (PAS) del Pirineus de Lleida.© Equip de treball Boumort-Alinyà.

L’any 2010 va tenir el seu primer poll, una fita al projecte ja que es tractava del primer poll nascut a la colònia pre-Pirinenca catalana. Però aquest primer poll, batejat amb el nom de Gala, només va ser el principi d’una prolífera descendència que va continuar el 2012, 2013 i 2015 amb polls nascuts i volats que ja formen part d’aquesta recent creada colònia catalana.

Un dels seus polls, nascut el 2012 i de nom Coma,  el 2015 ens va donar un altra grandíssima alegria al tirar endavant el seu poll, el primer poll de la segona generació de la colònia pre-Pirinenca!

Però durant el mes de juny Perla va desaparèixer, havent-nos  obsequiat amb un últim regal: un poll que ja tenia 40 dies d’edat i que a partir d’aleshores dependria exclusivament del seu únic progenitor (Portell).

I Portell, lluny de fer-se enrere, s’ho ha agafat a pit, alimentant-se al màxim als punts d’alimentació per a poder encebar bé al poll i intentant estar el màxim de temps possible al niu per tal de protegir-lo.

Actualment el poll té mes de 70 dies d’edat i Portell està aconseguint criar-lo ell sol de manera excel·lent!

De la mà de tot l’equip del projecte volem agrair a Perla el seu magnífic comportament al llarg d’aquests anys, ja que sens dubte ha deixat una petjada tant dins la colònia com dins l’equip i tan de bo els altres exemplars segueixin l’exemple d’aquest magnífic animal!

Per a saber-ne més sobre el projecte, pots visitar la secció Reintroducció del voltor negre (Aegypius monachus) als Pirineus en aquesta mateixa web.

Un voltor negre (Aegypius monachus) volant tan alt que semblés arribar fins a la lluna. © Equip de treball de Boumort-Alinyà

Vídeo de Portell cuidant al poll.

El projecte de reintroducció del voltor negre als Pirineus està promogut per la Generalitat de Catalunya (a través del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i  el Departament de Territori i Sostenibilitat) i la Fundació Catalunya–La Pedrera. GREFA i Trenca participen en l’assessorament i l’execució del projecte, junt amb el personal de l’Espai Natura Muntanya d’Alinyà i la RNC de Boumort. L’Obra Social “La Caixa” (via conveni amb la Generalitat de Catalunya) i REE participen de manera destacada en el finançament del projecte.