Poll de 25 dies de xoriguer petit. © Trenca

Un total de 12 parelles formen la colònia que s’ha instal·lat a la teulada del mas  que Trenca va restaurar aquesta primavera. És una de les colònies més importants de xoriguer petit (Falco naumanni) a Catalunya.

Durant aquest mes de juliol, tècnics del Departament d’Agricultura (DAAM) han anellat els polls de xoriguer petit nascuts aquesta temporada a la nova teulada del mas d’Alguaire, especialment dissenyada per afavorir la nidificació d’aquest ocell. Les parelles reproductores han estat 12, de les quals una va fracassar en el seu intent. Les 11 postes restants van anar endavant amb eclosions i cria de pollets. Han estat anellats 28 polls, és a dir, una mitjana de almenys 2 -3 polls per parella reproductora.

Les postes tenen lloc durant el mes de maig. Els pollets són anellats amb una edat aproximada de 25 dies (a punt de començar a volar). Com que les postes no coincidexen en dates, per anellar els polls de la colònia amb aquesta edat cal fer un seguit de sessions d’anellament, que poden anar des dels últims dies de juny fins a la tercera setmana de juliol, segons la temporada i les característiques de la colònia.

Durant l’anellament (ficant-li una anella que permetrà d’indentifcar-lo individualment). © Trenca

Durant l’anellament (pesant el pollet de xoriguer petit). © Trenca

 

La restauració d’aquesta teulada estava inclosa dins els objectius de l’acord de custòdia que Trenca va signar el passat mes d’octubre amb el propietari de la finca, situada al terme municipal d’Alguaire (El Segrià, Lleida).El xoriguer petit és una espècie migradora que arriba a Europa a la primavera, i a la tardor se’n torna cap a l’Àfrica. L’obra de restauració es va portar a terme amb l’ajut d’ENDESA aquesta primavera passada, abans que hi arribessin els primers xoriguers petits.

Aspecte d’una vessant de la teulada restaurada, amb teules especialment dissenyades per a la nidificació de l’espècie. © Trenca

Aspecte del mas. © Trenca

La custòdia del territori és una estratègia de la societat civil per a la conservació dels valors naturals, culturals i pasatgístics. Mitjançant un acord de custòdia es fa un pacte voluntari entre una entitat de custòdia i la propietat dels terrenys, dirigit a mantenir o millorar el patrimoni natural o cultural de les finques objecte de la custòdia.

Aquesta actuació ha comptat amb la col·laboració de: