L’Alzina fotografiada als voltants de Frontignan (França). © Eric Galéa

La femella de voltor negre de nom Alzina, alliberada a l’Espai Natural d’Alinyà el 24 de juliol de 2012, ha estat localitzada i fotografiada als voltants de Frontignan (França) –a 233 km del punt d’alliberament– el 21 de gener de 2013 pel guia de muntanya Eric Galéa.

 

La importància d’aquesta observació rau en el fet que feia cinc mesos des de l’última observació d’aquest exemplar a l’àrea de reintroducció Boumort-Alinyà, concretament, va ser vista el dia 28 d’agost de 2012 al punt d’alimentació de la RNC de Boumort. L’Alzina, abans de ser alliberada, va ser equipada amb un emissor terrestre (VHF) al dors mitjançant un arnès. Malauradament, pocs dies després de volar en llibertat, l’emissor va deixar d’emetre, perdent tot senyal i la possibilitat de localitzar-la amb els equips de ràdio-seguiment. Per aquest motiu, ha estat una gran notícia tornar a saber de nou de l’Alzina i, des de l’equip de treball del projecte, volem agrair a l’Eric el seu interès per fer–nos arribar aquesta valuosíssima informació.

La reintroducció del voltor negre als Pirineus és un projecte promogut pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya a la Reserva Nacional de Caça de Boumort i per la Fundació Catalunya – La Pedrera a l’Espai Natural d’Alinyà. GREFA i Trenca són dos ONG implicades en l’execució del projecte.

En podeu trobar més informació a la secció del projecte de reintroducció del voltor negre als Pirineus i la secció vídeos d’aquesta web.