© Equip de Boumort – Alinyà

En els 28 dies de seguiment que es van fer durant el mes de febrer a la Reserva Nacional de Caça de Boumort, s’han controlat a través de l’observació directa, ja sigui en posader o menjant, 20 exemplars diferents de voltor negre.

Dels 20 voltors negres diferents, 17 són alliberats o nascuts  en llibertat dins el marc del programa de reintroducció del voltor negre als Pirineus. Els altres 3 són d’origen exogen: 1 voltor negre jove sense anelles ni cap marca, probablement ibèric, i 2 exemplars –Nouanda i Oviedo– nascuts a la colònia de Cévennes (França), localitat on es va dur a terme un programa de reintroducció als anys 90 i on ja hi ha una població viable de l’espècie. Dels 20 voltors negres observats a Boumort al febrer, Perla i Portell són els exemplars que han estat enregistrat més vegades (23 observacions) i el que ha tingut menys registres ha estat Oviedo (1 observació).

Aquest passat mes de febrer s’ha trencat el vincle entre Nouanda i Oriol, mascle que tot seguit s’ha emparellat amb Neus, que ha canviat la seva residència d’Alinyà cap a Boumort. Pel que fa a Nouanda, observada per darrera vegada el dia 13, es suposa que pot haver tornat a la seva área natal a Cévennes (sense confirmació, de moment). Al llarg del mes, 4 de les 5 parelles formades han començat la incubació. Perla i Portell van pondre el dia 6; Menta i Mario, el dia 8; Olga i Aleix, el dia 23; i Bruna i Corneli, el dia 28.

El projecte de reintroducció del voltor negre als Pirineus està promogut pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya i  per la Fundació Catalunya – La Pedrera. GREFA i Trenca hi participen en l’assessorament i l’execució, juntament amb personal de l’Espai Natural d’Alinyà i de la guarderia de la RNC de Boumort. 

En podeu trobar més informació a la secció del projecte de reintroducció del voltor negre als Pirineus i la secció vídeos d’aquesta web.