El passat 11 de novembre l’associació Trenca va signar un nou acord de custòdia per a la millora mediambiental d’unes finques de producció vitivinícola al terme municipal de Lleida i Alcarràs a la comarca del Segrià.

L’objectiu de l’acord és fer actuacions de millora dels hàbitats d’interès comunitari que trobem intercalats entre les vinyes per tal de millorar la capacitat d’acollida de fauna d’aquestes zones. A més a més, es duran a terme actuacions als diferents elements i àrees de les finques per tal d’afavorir la presència de fauna.

L’acord es fonamenta en la necessitat de fer compatible l’activitat agrícola de les finques i l’ús actual del territori amb la conservació dels elements naturals, paisatgístics i patrimonials.

La superfície d’aquestes finques és d’unes 300 ha. © Trenca.

La custòdia del territori és una estratègia per implicar a persones propietàries i usuàries de les terres en la conservació de la natura i el paisatge, amb el suport d’una gran diversitat d’agents de la societat civil. A través d’acords voluntaris entre els propietaris i usuaris de finques, i les entitats de custòdia, es pretén mantenir –o, si escau, restaurar– els valors relacionats amb la natura i el paisatge.

L‘associació Trenca és una entitat de custòdia, membre de la Xarxa de Custòdia del Territori i com tal participa activament en la conservació del patrimoni natural i paisatgístic.