La temporada de 2013 ha tornat a criar una parella de trenca, amb 5 polls envolats. A més, s’han alliberat un total de 28 polls nascuts en captivitat al CF de Vallcalent, amb la qual cosa ja són 109 d’ençà del 2009.

 

Dels 81 polls alliberats fins el 2012 n’han tornat 6, 2 d’ells en aquesta temporada. Sense dubte el fet més destacable de 2013 ha estat el primer cas de reproducció exitosa en llibertat d’una trenca nascuda en captivitat.

A la ZEPA de Mas de Melons-Alfés, va apareixer la primera trenca de 2013, un mascle, s’observà el 2 de juny. Dos dies més tard va aparèixer la femella amb qui va formar parella. El mascle és un individu nascut en llibertat a Torre-ribera l’any 2011 i anellat quan era un poll. Encara que també va tornar a la zona al 2012, no va arribar a formar parella. La femella va néixer en captivitat l’any 2011 i va ser alliberada mitjançant alliberament assistit (o hacking). L’any passat, al 2012, va tornar i encara que va formar parella amb una altre mascle, no van criar amb èxit. La parella d’enguany va fer posta amb normalitat i va treure endavant cinc polls, que van ser anellats al niu per a la seva posterior identificació.

D’altra banda, la campanya de cria en captivitat d’aquest any ha estat menys productiva, comparada amb anys anteriors, obtenint un total de 28 polls per ser alliberats. Aquests polls nascuts en captivitat es traslladen amb 32 dies, just quan ja comencen a caçar per si sols, a unes gàbies d’aclimatació instal·lades a la finca de Torre-ribera. Allà romanen 7 dies fins que s’obre la gàbia i els exemplars, una vegada fora es queden pels voltants caçant i interactuant amb altres trenques.

             

Com cada any, des del primer dia que va començar la posta de la parella i fins al dia en què es va observar a l’últim poll de hacking a la finca, s’ha reforçat diàriament l’alimentació de tots els individus amb insecte viu.

A més, a la mateixa zona també va aparèixer una femella alliberada al 2012, encara que tan solament es va observar una tarda; i en els Aiguamolls de l’Empordà, un mascle sense anelles, possiblement de la població francesa, que es va observar tan sol un dia.

 

Per a més informació sobre aquest projecte de conservació, podeu consultar la secció Conservació in situ de la trenca (Lanius minor) a Espanya, en aquesta mateixa web.

El projecte de conservació de la trenca és una iniciativa del Departament de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. A través del Centre de Fauna de Vallcalent (pertanyent a la Generalitat) i del Zoo de Barcelona es porta a terme la conservació ex situ, és a dir, fora de l’hàbitat natural. L’associació Trenca s’encarrega de fer millores d’hàbitat, seguiment de la població salvatge, reintroducció d’exemplars i suport a la cria en captivitat. El projecte compta a més amb el suport d’entitats públiques i privades (Departament de Territori i Sostenibilitat, Fundación Biodiversidad y Red Eléctrica de España).