Han estat fotografiades les 4 espècies de voltors europeus (trencalòs, aufrany, voltor negre i voltor comú) en dos dels tres punts d’alimentació suplementària (PAS) que gestiona Trenca.

Cadascun dels tres punts que formen la xarxa tenen característiques diferents i per tant, la usabilitat per part dels carronyaires també varia en funció del lloc. Els dos que reben més freqüentment la presència de les 4 espècies són el de Cal Roger (Alt Urgell) i el de Siall (Pallars Jussà) per estar situats a prop de territoris de trencalòs. El que més exemplars de voltor negre rep és el de Siall, ja que es troba molt a prop de la RNC de Boumort, emplaçament on s’està duent a terme la reintroducció del voltor negre a Catalunya; tanmateix s’observen de manera regular als altres dos PAS. El de Cal Sardà (Solsonès-Alt Urgell) és el més freqüentat pels aufranys.

Cal recordar que el Prepirineu català és ara mateix l’únic lloc a Europa occidental on es reprodueixen les quatre espècies de voltors del vell continent.

  

    

 

 

 

                Dos voltors negres a Siall                                                                                          Trencalòs a Cal Roger 

 

 

 

 

 

 

 Dos voltors negres i un aufrany a Cal Roger                                                        Dos aufranys i voltors comuns a Cal Sardà

 A més, als tres punts s’han detectat voltors francesos, tant negres com comuns, identificats per portar anelles de PVC blanques. Aquest fet tant significatiu reforça l’evidència de que la connexió de les poblacions europees amb les ibèriques és ja una realitat, essent un dels objectius més importants del projecte.

A més dels voltors, altres rapinyaires i ocells carronyaires utilitzen els PAS per alimentar-se. És el cas de corbs, de les dues espècies de milans, el negre i el reial, i l’àguila daurada, que són presents de manera habitual als 3 punts.

                                                        Voltor negre francès a Siall

El projecte de la xarxa de PAS (punts d’alimentació suplementària) de l’associació Trenca ha posat en marxa tres emplaçaments al Prepirineu i Pirineu lleidatà on els rapinyaires necròfags troben menjar de manera segura. L’objectiu dels PAS es pal·liar l’escassetat de carronya per als ocells rapinyaires necròfags, claus en l’equilibri ecològic dels ecosistemes, reforçant la disponibilitat d’aliment per aquests ocells als Pirineus. A més, el funcionament dels tres PAS està directament relacionat amb el projecte de reintroducció del voltor negre als Pirineus

Per saber més coses sobre el projecte, podeu visitar la secció Punts d’alimentació suplementària (PAS) per a rapinyaires necròfags als Pirineus en aquesta mateixa web.