Ratpenat de ferradura petit. © Galanthus – Museu de Ciències Naturals de Granollers

Aquesta espècie de ratpenat ha estat trobada a les finques on es produeix l’oli Salvatge. La troballa ha estat possible gràcies a la col·laboració de Galanthus Associació i el Museu de Ciències Naturals de Granollers amb Trenca.

 

 

 

 

 

 

Colònies de ratpenat de ferradura petit (Rhinolophus hipposideros) han estat trobades en algunes de les edificacions rurals de les finques on es produeix l’oli Salvatge. En els masos i edificacions rurals, les femelles d’aquesta espècie hi troben bones condicions per a criar: tranquil·litat i temperatures altes i força estables, i és per això que durant la primavera i l’estiu s’hi congreguen per tirar endavant les seves cries. Sembla que aquesta és l’espècie de ratpenat cavernícola més habitual a la zona.

Galanthus Associació és una entitat que es dedica a la conservació, estudi i divulgació dels valors naturals del nostre país. Ja fa uns 10 anys que col·labora estretament amb el Museu de Ciències Naturals de Granollers, dedicat també, entre altres línies, a la recerca en quiròpters. Amdues entitats estan assessorant Trenca pel que fa a la rehabilitació d’edificacions rurals com a refugi per a les poblacions de ratpenats a les finques que formen part del projecte de desenvolupament agroambiental sostenible a Les Garrigues. L’objectiu és oferir refugi a les poblacions de ratpenats cavernícoles en un medi on les cavitats naturals són escasses.

Colònia de ratpenat de ferradura petit en una edificació rural. © Galanthus – Museu de Ciències Naturals de Granollers

El foment de la biodiversitat a la zona és un dels objectius del projecte de Desenvolupament Agroambiental Sostenible a Les Garrigues. En podeu trobar més informació a la secció Les Garrigues i a la secció de vídeos d’aquesta web.