Els hàbitats esteparis es caracteritzen per disposar d’una gran varietat d’espècies d’insectes. Tot i això, es tracta d’un grup faunístic poc estudiat i conegut.

Igualment, un dels factors més importants dels hàbitats esteparis, és la presència i disponibilitat d’insecte per l’avifauna específica de la zona, ja que moltes espècies son insectívores. Per aquest motiu, dins del Projecte de consolidació de la Custòdia del territori als Secans de Lleida, promogut pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, hem fet un estudi d’insectes a les dues finques.

S’ha fet en 3 ambients de la finca (zona de erms, marges amb cereal i marges amb cultiu herbaci de regadiu) La metodologia va consistir en caminar un angle recte de 30m per 30m durant 30 minuts. Es van apuntar les espècies identificades visualment i també agafant-los amb salabre.  Aquest recorregut  s’ha fet cada 12 dies des de mig abril fins mig octubre, sempre depenent de la temperatura.

Ortòpters

En aquests dos anys s’ha inventariat 31 espècies en Torreribera i 25 en la Timoneda d’Alfés, de les quals hi ha 18 espècies en comú en totes dues superfícies i entre les dues sumen un total de 37.

A Torreribera s’ha trobat una espècie exclusiva com Chorthippus albomarginatus o escasa Mioscitus wagneri i la rara presència d’espècies pirinenques com el Calliptamus italicus o la raresa del Diciostaurus maroccanus.

En Alfés s’ha detectat la Prionotropis flexuosa, espècie protegida, i el Stenobothrus festivus, els quals solament apareixen dos mesos a l’any i, en el cas del primer, exclusiu a Catalunya; així com Oedaleus decorus, de la qual res més tenim constància en els últims anys d’aquesta petita població i de la de l’Empordà.

Llagost de canyís

Saltamartí de salicorniar

Odonats

A la finca Torreribera hem trobat 17 d’elles, el 24’29% de les espècies detectades a Catalunya, gairebé una quarta part, destacable la presència d’un exemplar de Gomphus pulchellus, no detectada en la meitat sud de la provincia fins avui. De les espècies descrites en aquest treball 7 d’elles són de nova localització per a la quadrícula.

En la Timoneda d’Alfés tan sols 4 espècies, encara que una molt exclusiva com és el Selysiothemis nigra

Papallones

De papallones s’han inventariat 29 espècies en la Finca Torreribera i 9 espècies en la Timoneda d’Alfés.

De totes les espècies trobades 4 no estan descrites en la bibliografia consultada i dues no havien estat localitzades des de l’any 2000.

Papallona Cuetes de taques taronges (Cupido argiades)

A més hem detectat també 8 espècies de papallones nocturnes, 8 de heminópteros (entre abelles, borinots i vespes), 7 de coleòpters, 4 de hemípteros, una de liberuloide, etc

El projecte forma part de la convocatòria 2020-2022 de subvencions per a la promoció i la consolidació de la custòdia del territori a Catalunya, convocades pel Departament de Territori i Sostenibilitat per a promoure aquesta eina que involucra a la societat en la conservació de la natura.