La natura aporta beneficis per a les persones a molts nivells. Quan aquesta contribució no és material, sinó que es tracta d’efectes sobre el benestar i la qualitat de vida humana, aquest concepte és més abstracte i subjectiu. La comunitat d’aus carronyaires, per exemple, te un paper clau evident en la nostra societat, per la seva labor de control de malalties i eliminació de cadàvers de bestiar i d’animals salvatges.

García-Jiménez et al. (2021) han quantificat, per primera vegada, d’altres beneficis aportats per les poblacions d’aus necròfagues a les poblacions i economia locals. Aquests autors han descrit i valorat econòmicament les experiències recreatives i educatives vinculades amb el turisme relacionat amb les aus necròfagues a Espanya, concretament, en Punts d’Alimentació Suplementària (PAS) per a voltors als Pirineus i la seva important contribució als ingressos en poblacions locals. Entre febrer de 2018 i gener de 2020, García-Jiménez i els seus col·laboradors (2021) van recollir informació sobre la gestió i característiques de 53 dels PAS pirinencs, utilitzant entrevistes telefòniques i qüestionaris. Els resultats estimen que la fotografia i l’observació d’aus carronyaires genera una mitjana de 4,12 milions d’euros anuals, incloent 2,13 milions d’Euros en beneficis econòmics directes a la població local.

Voltor negre a Casa Daniela © Marc Gálvez / Trenca

El majestuós paisatge de Casa Daniela © Marc Gálvez / Trenca

Des del 2010, el projecte de la xarxa de PAS de Trenca ha posat en funcionament quatre canyets on les aus necròfagues s’alimenten de forma regular i segura, estratègicament situats al Prepirineu i Pirineu de Lleida per a millorar l’estat de conservació de les espècies més amenaçades. Aquests canyets, al mateix, temps han contribuït de manera indirecta en les poblacions locals més pròximes.

L’últim PAS que ha passat a formar part de la nostra xarxa és el de “Casa Daniela”, des d’on s’albira bona part de la Reserva Nacional de Caça de Boumort, el nucli de l’única colònia de voltor negre dels Pirineus. El PAS de “Casa Daniela”, a part de complir una important tasca en l’alimentació d’espècies carronyaires amenaçades de la zona,  està associat a un hide fotogràfic que ofereix a fotògrafs professionals l’oportunitat de fotografiar les quatre espècies europees de voltor, juntament amb d’altres aus rapinyaires, amb una magnífica panoràmica dels Pirineus al fons. La iniciativa de “Casa Daniela” i el seu hide fotogràfic suposa una oportunitat de desenvolupament rural lligada a la conservació de l’extraordinària biodiversitat d’aquestes muntanyes. L’objectiu és que les persones que vinguin a gaudir del PAS també puguin menjar, allotjar-se i contribuir als negocis del poble de Senterada, contribuint així a l’economia i desenvolupament locals.

Per a saber més sobre Casa Daniela o concertar una sesió fotogràfica entreu en aquest enllaç

Bibliografia citada: García-Jiménez, R., Morales-Reyes, Z., Pérez-García, J. M., & Margalida, A. (2021). Economic valuation of non-material contributions to people provided by avian scavengers: Harmonizing conservation and wildlife-based tourism. Ecological Economics, 187, 107088.